[rohrpost] ```` off-beats-2003 experimentelle Kunst `` ``

¤ mi_ga at o-o.lt
Die Sep 23 10:45:09 CEST 2003


````````````````````````````````````````````````````````````````````````
` ` ` `` `` `` ` ` `.. `` `` ` ` ` .` ``.,.,` `  ,`` ` ` `` `` ., `
````   off-beats-2003            experimentelle Kunst `` ``
` ```             Litauen - Weißrussland - Kaliningrad `````
` ` ```````,,.``````````````...```````.`````,`..`.`` ,,` .````````. ` `
`` `JRkdXL`FPbkFbP#S6L.,dyWDD#LFwJJRULbkPPFbF Wm`dLybFPDPk$KRbtybbb````
` ``````````````````` `` `````````````````````````````````` ?``````` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` `` ..... ``````` ` ` ` ``
```` `` ````` `` ```` `` `` `` `` `` `` ```` .JMMNMMMMMMMNa,.``` ` `` `
` ` `` `` ``` ``` `` `` `` ` ``` ````````.dMMMMMMNMMNMMMMMMNN,```` `` `
` `` `` `` ` ` `` ` `` `` `` `` `` ` ``.MMMMMMNMMMNMMNMNMMMMMMN,`` ` ``
`` ` ` ` `` `` ` ``` ` ` ` `` ` ` `` ``.NMMNMNMMNMMMNMMNMNMNMMNMMb`` ``
` ``` `` `` ``` `` `` ` `` ` `` ``` ``.MMMMMNMMMMNMMMMMMMMNMMNMMMMb``` `
` ` `` `` `` ` `` ` ``` ``` ` `` ` ``.MMMNMMMMMNMMMNMMNMMMMMMMMMMMMr` ``
`` ` ` ` ` `` `` ``` ` ` ` `` `` ````gMNNM?MMMM7TMM#TdMM#JMMM at TdNMM#`` `
` `` `` `` `` `` ` `` `` `` `` `` ```MMMM?ggTMJg4gM#T=J#=JdMbJKWMMMM`` `
` `` `` ` `` ` ``` `` ` ` `` `` ` ` `MMMNgT!gMgYTMNJT.dNJYWMM@"GdMM#`` `
`` `` `` `` `` `` `` ``` ` ` `` `` ``JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMF` ``
` ` ` ` `` `` `` ` `` ` ``` ` `` `` `,NMMMMMMMMNMNMNMNMMNMMNMMMMMMM!`` `
` `` ` ` ` `` ``` `` ` ` ` `` ` `` ``.MNMNMNMNMMMMNMMMNMMNMMNMNMMM^`` `
`` ```` `` `` ``` `` ``` `` `` ` `` .MMMMNMMMNMMMMMNMMMMMNMMMMN#!`` ```
` ` ` `` `` `` ` `` `` ` `` `` ``` ``JMMNMMMNMMNMNMMMNMNMMMNMMM3``` ` `
` `` ` ` ` `` ``` `` `` ` ` ` `` ```.MMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMM9^``` `` ``
`` `` ``` `` `` `` `` `` ``` `` `` .MMMM#"""7777"""HHM"9"^ ``` ` ` `` ``
` ` `` ` `` `` ` ` `` `` ` `````..MMM9!`````` `````````` ` ` ` `` ` ` `
` `` `` ` `` ..Jgggag&.......JgMMMN@``` ` `` ` ` ` ` `` ```` ``` `` `
`` `` ```..MMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF``` ` `` `` `` `` ` `` ` ` `` `` ``
` ` ```.dMMMNMMMNMMNMMNMMMMNMNMMM#` ` `` `` ` `` `` `` ` `` ` ` `` ` ``
` `` JMMMMNMMMNMMNMMNMNMNMMMMNMMF`` ` `` `` `` `` `` `` ` ``` `` ` ` ``
````.dMMMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM%` `` ` ` `` ` ` ` ` ` `` ` `` `` `` `
`  dMNMMMMMMMNMNM@?"?MMMMNF?=?MMr` ` ``` ` `` ``` ``` `` `` `` `` `` `
```.MMMMF?=?MMMM#!jNMMMMNF`MMMMMMb`` ` ` `` ` ` ` ` ` `` `` `` ` ` ` ``
` `dMMF %.M#`JMMM!?`$`MMMF.=`%`MMN``` `` ` ``` ` `` `` ` ` `` ``` `` ``
` `dMMF MMMM`,M!.`JMMMM#`! MMMMMMM` `` `` `` `` `` ` `` `` ` ` ` `` ` ``
```JMNF MM..`JM..MMMMMMb`dMMMMNMM#` ` ` `` ` `` `` ` `` `` `` `` `` ` `
 ` ,MMMM;...MMN..MMNMMNb.dMMMNMMMF`` `` ` ``` ` ` `` ` ` ` `` ` ` ` `` `
` ``?MMNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMNMMM@` `` `` ` ` ``` ` `` ``` ` `` ``` `` ``
`````?MMMNMNMNMNMNMMNMMNMMMNMMM@ `` ` `` `` ` ` `` `` ` `` ` `` ` `` ` `
` ` `,MMMMMNMMMNMMNMMNMMMMMMMt`` `` ` `` `` `` `` ` `` ` `` ` ` ` `` `
` `` ```?WNMMMNMMMMMMNMMMMNM" ` ` ` `` ` ` `` `` `` `` `` ``` ``` ` ````
``` `` `` ?YMMMMMMMMMMMY"`` `` ``` ``` `` ` ` ` ` `` `` ` `` ` `` ` `
` ` ` ` ``````` `??!` ``` `` `` `` ` `` `` ``` ` ` ` ` ``` ` ` `` `` ``
` `` `` ` `` ` ``` ` ` `` `` `` `` `` ` `` ` `` ``` `` ` `` `` ` `` ``
`````````` `````````````````` ```````````````````````````````````````` `
` Musik - Film - Theater - Literatur - Bildende Kunst - Gespräche```` `
` `   `    `` ``   ` ` ` ```  ` `  ```  `` `` ```` .   `
`` 23. bis 27. September 2003  ``` ` `` ` `` ``` `` ` ``` ` `` ` `` ```
```..,`..,`````.........` ... ...`` ... ...```````````````  Programm:`
`` http://www.geocities.com/off_beats_verein `      Beschreibung:`
`` http://www.geocities.com/off_beats_verein/info.html        ``
` ` `` ``` ` ` ``` `` ` ` `` `````` `` ``` `` `` `` ````````` ` ` `` ```
` `` `` ` ``` ` `` `` `` ` `` ` ` `` `` `` `` `` `` ` ` ` `` ` ` `` ``