[spectre] dot.nu, V2_ Rotterdam

Hans Beekmans hans@v2.nl
Fri, 20 Sep 2002 09:50:46 +0200


English version below

zaterdag 28 september 2002
V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur
entree * 7,-

zondag 29 september 2002
Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
zaal open 15.00 uur, aanvang 15.30 uur,
entree * 7,- (inclusief daglidmaatschap + Cinema Digitaal)
voorverkoop via AUB, grote postkantoren, Boudisque, Get Records, Pico
en Phantasio

dot.nu presenteert live cinema, waarin diverse vormen van live
projectie in combinatie met live muziek bij elkaar worden gebracht.

live optredens van:
eni-less & TCW 23 (NL)
Ontayso (B)
videovoorstelling van:
20:21 (RUS)

eni-less & TCW 23 (NL)
Picture dis=A9 de titel voor het gezamenlijke optreden van eni-less en
TCW 23 tijdens deze dot.nu is een verwijzing naar de zogenaamde
picture-disc: Een vinyl plaat met daarop een foto, meestal van de
artiest in kwestie. Turntablist eni-less mixt live platen tot een
soundtrack, beeldkunstenaar TCW 23 mixt live zijn beelden aaneen tot
een filmtrack. Beeld en geluid bouwen ter plaatse een verhalende
structuur op. Doel is te komen tot een live filmsoundtrack, met beeld
en geluid als =E9=E9n geheel.

Enio Ramalho (eni-less) is een van de dj=92s van Zucco 103, lid van
Redrum Squad en oprichter van het turntablismfestival National
Phonographic. Arthur Ivens (TCW 23) werkt veel met de relatie tussen
beeld en geluid. Ivens is een van de oprichters van het
kunstenaarscollectief F.A.R.B.: foundation against repetitive
behaviour, dat zich vooral bezighoudt met cross-over projecten.
Meer info op: http://www.tcw23.co-inc.com/

Ontayso (B)
Koen Lybaert, Esther Santoyo en Dave Vanderplas leden van Llips. en
Starfish Pool vormen samen Ontayso. Onder het label U-cover Records
brengen ze vermengingen van akoestische muziek en elektronica.
Melodische sax, gitaren en subtiele percussie worden gemixt met
opnamen die ze buiten maken, lagen elektronische manipulatie van
akoestisch geluid, samples en meerdere synthesizers. Tijdens de
dot.nu presenteren zij een voorpremi=E8re van hun eerste werk Primer
Memento, een donkere en atmosferische soundtrack. Eind 2002
verschijnt tevens een album van het Primer Memento Remix Project
2002. Ontayso experimenteert live met videobegeleiding.
Meer info op: http://www.u-cover.com/ontayso/

20:21 (RUS)
20:21 is een videocompilatie gebaseerd op muziek van COH de
Russische muzikant Ivan Pavlov die in juni 2002 live heeft
opgetreden tijdens een dot.nu. Pavlov heeft voor deze korte film het
duo Galina Myznikova en Sergey Provorov benaderd voor het maken van
beelden bij zijn bijdrage aan de serie 20 minutes to 2000. Met deze
roemruchte serie inmiddels een collector=92s item luidde het label
Raster-Noton de 20e eeuw uit.

In 20:21 wordt onze antieke, papieren en digitale data-opslag belicht
in een spel tussen stilstand en hypersnelheid. En passant levert
20:21 ook commentaar op onze huidige elektronische omgeving.

Meer info op: www.v2.nl/dotnu

dot.nu V2_ is on line te volgen via www.v2.nl/live
dot.nu Paradiso is on line te volgen via www.fabchannel.com

De Rotterdamse editie van dot.nu wordt tevens live on line
uitgezonden in Griekenland (door FOURNOS) waar op hetzelfde moment
een 35 uur durend on line performance festival plaatsvindt. Dit
festival - onderdeel van het International Virtual Center of Digital
Culture - wordt gerealiseerd door FOURNOS in samenwerking met een
aantal Europese instellingen. V2_ ondersteunt dit project vanuit het
Cultuur 2000 programma van de Europese Commissie (B).
Meer info op: http://www.fournos-culture.gr/en/projects/pr06_vcmn.htm

Ondersteund door: Culturele Zaken, Gemeente Rotterdam, ministerie van
OCenW, VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Cultuurfonds van
de Bank Nederlandse Gemeenten.

English version

Saturday 28 September 2002
V2_, Eendrachtstraat 10, Rotterdam
doors open at 8 P.M.- show starts at 8.30
admission * 7,=3D

Sunday 29 September 2002
Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
doors open at 3 P.M.- show starts at 3.30
admission * 7,=3D (includes membership for a day and Cinema Digital)
presale at AUB, major post offices, Boudisque, Get Records, Pico and Phantas=
io

dot.nu presents live cinema, bringing together various forms of live
projection and live music.

live performances by:
eni-less & TCW 23 (NL)
Ontayso (B)
video presentation by:
20:21 (RUS)

eni-less & TCW 23 (NL)
Picture dis=A9 - as the joint performance by eni-less and TCW 23 has
been dubbed is a reference to the aptly named =01=91picture disc=92, a
vinyl record with a photographic image on it, usually of the artists
themselves. Turntablist eni-less mixes records live into a sound
track, while imagery artist TCW 23 mixes images live into a film
track. Together, images and sounds thus create a narrative structure
on the spot and the ultimate goal is to arrive at a live
filmsoundtrack where images and sounds become one.

Enio Ramalho (eni-less) is one of the DJ=92s of Zucco 103, he is a
member of Redrum Squad and founder of the turntablism festival
National Phonographic. Arthur Ivens (TCW 23) often involves himself
with the relationship between image and sound. He is one of the
founders of the artists' initiative F.A.R.B: Foundation Against
Repetitive Behaviour, that concerns itself with cross-over projects.
Meer info op: http://www.tcw23.co-inc.com/

Ontayso (B)
Koen Lybaert, Esther Santoyo and Dave Vanderplas members of Llips.
and Starfish Pool together make up Ontayso. On the label U-cover
Records they will release mixtures of acoustical and electronic
music. A melodic saxophone, guitars and subtle percussion are mixed
with recordings they make outdoors, with layers of electronic
manipulations of acoustical sounds, with samples and various
synthesizers. At dot.nu they will give an advance performance of
their first work Primer Memento, a darkly ambient sound track. Late
2002 an album will be released called Primer Memento Remix Project
2002. Ontayso will experiment live with supporting video.
More info on: http://www.u-cover.com/ontayso/

20:21 (RUS)
20:21 is a video compilation that is based on the music of COH the
Russian musician Ivan Pavlov who performed live at dot.nu in June
2002. For this short production Pavlov invited the duo Galina
Myznikova and Sergey Provorov to create the images for his
contribution to the series 20 Minutes to 2000. With this renowned
series now a collector=92s item the Raster Noton label celebrated the
end of the 20th century.
In 20:21 our antiquated data storage, both on paper and digital, is
highlighted in a game of standstill and hyper speed. In passing,
20:21 also comments on our present electronic environment.

More information can be found at: www.v2.nl/dotnu

dot.nu V2_ can be seen on line at www.v2.nl/live
dot.nu Paradiso can be seen on line at www.fabchannel.com

The Rotterdam edition of dot.nu will be broadcast live on the
Internet in Greece (by FOURNOS) where at the same moment an on line
performance festival will take place, which continues for 35 hours in
a row. This festival - part of the International Virtual Center of
Digital Culture - is realized by FOURNOS in collaboration with
several European organizations. V2_ supports this project in the
context of the Culture 2000 program of the European Community (B).
More info on: http://www.fournos-culture.gr/en/projects/pr06_vcmn.htm

With support of:
Cultural Affairs City of Rotterdam, Ministry of Culture, VSB Fund,
Prince Bernhard Culture Fund and the Culture Fund of the Bank of
Dutch Cities.