[spectre] JOB_in Oslo (fwd)

rat@telecoma.net rat@telecoma.net
Thu, 26 Sep 2002 14:15:18 +0200


Announcement in english below.
______________________________________________________________________
KUNSTH=D8GSKOLEN I OSLO
Avdeling Statens kunstakademi

Statens kunstakademi er en avdeling innen Kunsth=F8gskolen i Oslo. Statens
kunstakademi har som form=E5l =E5 gi undervisning p=E5 h=F8yeste niv=E5 for
kunstnere og forest=E5 kunstnerisk utviklingsarbeid innen de
billedkunstneriske uttrykksformer. Studietilbudet innen fri kunst
omfatter maleri, skulptur, fotografi og elektronisk kunst. Ved akademiet
er det for innev=E6rende studie=E5r ledig stilling som

H=F8gskolel=E6rer i elektronisk kunst, midlertidig stilling
Ved studieretningen for elektronisk kunst gis det grunnleggende og
videreg=E5ende undervisning i en rekke elektronisk baserte verkt=F8y.
Stillingen som h=F8gskolel=E6rer omfatter:
- Ansvar for daglig drift av medialabben
- Undervisningsoppgaver innen web-tools, multimedia software,
videoredigeringsverkt=F8y, lay out-programmer
Vi s=F8ker en person med kjennskap til maskinverkt=F8y og programvare egnet
for kunstproduksjon/ interaktive arbeider, pedagogisk erfaring og evne
til =E5 tenke helhetlige tekniske l=F8sninger i verkstedsammenheng.

Stillingen l=F8nnes som h=F8gskolel=E6rer, st.kode 1007, l.tr. 32-42, pt. fr=
a
kr. 256.600 pr.=E5r, etter kvalifikasjonen. Fra l=F8nnen trekkes 2 prosent
innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen er midlertidig og gjelder
t.o.m. 30.06.03, med mulighet for forlengelse. Opplysninger om
stillingen f=E5s ved henvendelse professor Laura Beloff, tlf.22 99 55 30,
off@khio.no. S=F8knad sendes Kunsth=F8gskolen i Oslo, avd. Statens
kunstakademi, St. Olavsgt. 32, 0166 Oslo innen 15.10.02.THE OSLO NATIONAL COLLEGE OF THE ARTSKUNSTH=D8GSKOLEN I OSLO
The National Academy of Fine Arts

The National Academy of Fine Arts is a department of the Oslo National
College of the Arts. The aim of the National Academy of Fine Arts is to
provide teaching at the highest level for artists and be at the
forefront of artistic development in the various forms of visual arts.
The study programmes in fine arts include painting, sculpture,
photography and electronic media. The Academy has a vacancy in the
current academic year for a

Lecturer in electronic media (temporary position)
The study programme in electronic media provides undergraduate and
graduate teaching in various forms of electronically based tools.

The position as lecturer entails:
- Responsibility for the daily running of the media laboratory
- Teaching of web tools, multimedia software, video editing tools,
lay-out programmes
We seek a person with knowledge of both hardware and software suitable
for art production/interactive work, educational experience and the
ability to think comprehensive technical solutions in a workshop
context.

The position as lecturer is remunerated in accordance with position code
1007, salary scale 32-42 (currently NOK 256 600- 299 300 p.a.),
depending on qualifications. Two percent of the salary is deducted as
contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund. The position
is temporary, lasting to 30.06.03, with the possibility of extension.
=46or information regarding the position, please contact Professor Laura
Beloff, tel.: +47 22 99 55 30, or e-mail: off@khio.no. Applications
should be made to the Oslo National College of the Arts, The National
Academy of Fine Arts, St. Olavs gt. 32, N-0166 Oslo, Norway, by
15.10.02.-------------------------------------------------------
rohrpost - deutschsprachige Liste zur Kultur digitaler Medien und Netze
Archiv: http://www.nettime.org/rohrpost
http://post.openoffice.de/pipermail/rohrpost/
Ent/Subskribieren: http://post.openoffice.de/cgi-bin/mailman/listinfo/rohrpo=
st/