[rohrpost] conference ART AND TECHNOSCIENCE, March 24, 25 Helsinki

Ingeborg Reichle ingeborg.reichle at kunstgeschichte.de
Mit Mar 10 07:59:20 CET 2010


ART AND TECHNOSCIENCE
Practices in transformation

A conference by the Academy of Fine Arts in Helsinki Finland, in
collaboration with the Finnish Bioart Society and Pixelache festival.

Time: 24-25.3.2010 10-17h
Location: Auditorium, Academy of Fine Arts in Helsinki, Kaikukatu 4.
Accessible for everyone and free entry

Detailed schedule and more information:
www.kuva.fi www.kilpiscope.net www.pixelache.fi

Keynotes by Roy Ascott and Jill Scott

The beginning of the 21st century is characterized by an overwhelming
awareness of environmental issues. Facing the threat of global
warming, the findings of scientific research have become a subject of
intensive political debate. The ethical questions traditionally
discussed in the green-wing marginals have become mainstream, as
science has become a coffee-table topic.

The field of art that interacts with the practices of science and its
technologies is commonly referred to as ART&SCIENCE. During the past
decades, this hybrid field has become more or less established, with
landmark works, major institutions and written histories. However,
with the new wave of environmentalism, a further wave of artists
working with methods and questions related to scientific research has
also emerged.

The conference seeks to contextualize the practices of ART&SCIENCE
both in the contemporary political atmosphere and the history of
contemporary art.

The first day of the two-day conference focuses on the practices in
transformation as a result of research-orientation and
cross-disciplinarity, characteristic to the field of ART&SCIENCE.

The second day of the conference looks at the technologies of
encounter between human and non-human worlds. The aim is to address
the ethical discourse taking place in art practices which look at the
interaction between humans and non-humans.

Speakers include:
Pau Alsina (researcher, ESP)
Roy Ascott (artist, theorist, UK)
Laura Beloff (artist, researcher, FI)
Erich Berger (artist, coordinator ArsBioarctica, AUT/FI)
Andy Gracie (artist, UK/ESP)
Terike Haapoja (artist, FI)
Eija Juurola (forest researcher, FI)
Jan Kaila (artist, professor, FI)
Tuija Kokkonen (theatre director, FI)
Minna Långström (artist, lecturer, FI
Anu Osva (artist, FI)
Ingeborg Reichle (art historian, DE)
Antti Sajantila (professor, medical doctor, FI)
Jill Scott (artist, researcher, AUS/CH)
Helena Sederholm (professor, FI)
Raitis Smits (artist, curator, LV)
Ulla Taipale (curator, FI/ESP)
Manu Tamminen (microbiologist, FI)
Adam Zaretsky (artist, US)

Contact
Erich Berger
Coordinator ArsBioarctica
eb at randomseed.org
http://kilpiscope.net

Terike Haapoja
Artist, Phd researcher
mail at terikehaapoja.net
http://kuva.fi

----------------------------------------------------

ART AND TECHNOSCIENCE
- taiteen muuttuvat praktiikat

Kansainvälinen konferenssi, järjestäjänä Suomen Kuvataideakatemia,
yhteistyössä Biotaiteen seuran ja Pikseliähky - festivaalin kanssa

Aika: 24-25.3.2010 10-17h
Paikka: Auditorium, Academy of Fine Arts in Helsinki, Kaikukatu 4.
Tilaisuus on avoin yleisölle. Vapaa pääsy.

Konferenssiohjelma ja tarkemmat tiedot osoitteissa:
www.kuva.fi www.kilpiscope.net www.pixelache.fi

Keynotes: Roy Ascott ja Jill Scott

2000-luvun alkua leimaa ympäristökysymysten voimallinen
politisoituminen. Ilmastonmuutoksen edessä tieteellisestä
tutkimuksesta on tullut poliittisen tarkastelun kohde ja kiihkeiden
väittelyiden välikappale. Perinteisesti vihreään marginaaliin liitetyt
aiheet ovat virranneet valtavirtaan, samalla kun tieteestä on tullut
kahvipöytäkeskustelujen puheenaihe.

Tieteen ja teknologian suhteita tarkasteleva, leimallisesti
monialainen ja poikkitieteinen nykytaiteenalue otsikoidaan usein
sananparilla ART&SCIENCE. Viime vuosikymmenten aikana tämä perinteisiä
genrerajoja ylittävä kenttä on vakiinnuttanut asemansa: merkkiteokset
ja alan instituutiot ovat jo osa taiteen kirjoitettua historiaa.
Ympäristökysymysten politisoitumisen myötä on kuitenkin noussut esiin
uusi aalto tieteen ja sen teknologioiden parissa työskenteleviä
taiteilijoita.

Konferenssi pyrkii hahmottamaan art&science -kentän praktiikoita sekä
suhteessa ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin, että nykytaiteen
perinteisiin.

Konferenssin ensimmäinen päivä keskittyy taiteen muuttuviin
praktiikoihin tutkimuksellisuuden ja poikkitieteellisyyden seurauksena.

Konferenssin toinen päivä tarkastelee ihmisen ja ei-inhimillisen
suhteita määrittäviä kohtaamisen teknologioita ja niitä eettisiä
kysymyksiä, joita ihmisen ja ei-inhimillisen suhteita tieteen
kehyksessä käsittelevä taide nostaa esiin.

Konferenssin puhujina ovat mm.
Pau Alsina (tutkija, ESP)
Roy Ascott (taiteilija, teoreetikko, UK)
Laura Beloff (taiteilija, tutkija FI)
Erich Berger (taiteilija, suunnittelija ArsBioarctica, AUT/FI)
Andy Gracie (taiteilija, UK/ESP)
Terike Haapoja (taiteilija, tutkija FI)
Eija Juurola (MTT, ekologi, FI)
Jan Kaila (taiteilija, professori, KuvA, FI)
Tuija Kokkonen (ohjaaja, FI)
Minna Långström (taiteilija, lehtori KuvA, FI)
Anu Osva (taiteilija, FI)
Ingeborg Reichle (taidehistorioitsija, DE)
Antti Sajantila (oikeuslääketieteen professori, FI)
Jill Scott (taiteilija, tutkija, AUS/CH)
Helena Sederholm (professori, FI)
Raitis Smits (taiteilija, kuraattori, LV)
Ulla Taipale (kuraattori, FI/ESP)
Manu Tamminen (mikrobiologi, FI)
Adam Zaretsky (taiteilija, US)

Yhteystiedot:

Erich Berger
suunnittelija, ArsBioarctica
eb at randomseed.org
http://kilpiscope.net

Terike Haapoja
kuvataiteilija, KuvA
mail at terikehaapoja.net
http://kuva.fi