[spectre] Open Call_Enacting text/Performing Social Progress Workshop

Lilia Dragneva ksak.art.md at gmail.com
Mon Apr 23 18:30:58 CEST 2012


*Scroll down for English version*
******************************


*ANUNT DE PARTICIPARE: *
*
Atelier: Interpretand textul / Performand Progresul Social *

*Termenul-limita pentru primirea propunerilor: *30 aprilie 2012*
Anuntarea participantilor selectionati: *05 mai 2012 *
Perioada atelierului: *16-25 mai 2012

*Locul desfasurarii: *Academia de Muzica, Teatru şi Arte Plastice; Muzeul
Zemstvei
*Participanti: *10 persoane se vor fi selectionate din Moldova, Romania si
Ucraina
*Organizatori: *KSAK - Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau & Les
Ateliers du Vent, Rennes
*Tutori invitati: *Mia Habib/Norvegia, Alexandru Antik/Romania si Alain
Helou /Les Ateliers du Vent/Franta

*Continutul si structura atelierului:*
Atelierul este o noua platforma cu orientare practica organizata in
colaborare de Les Ateliers du Vent si de Centrul pentru Arta Contemporana
din Chisinau. Punctul de plecare al atelierului il vor reprezenta textele
si mostenirea lasata de Urmuz (autor de poezie si proza scurta absurda,
care a influentat dezvoltarea Dadaismului si a Teatrului Absurdului),
Daniil Harms (poet, scriitor si dramaturg absurd din epoca sovietica,
fondator al colectivului avangardist OBERIU, sau "Uniunea Artei Reale"), si
Henri Michaux (pictor, jurnalist si poet francez, nascut in Belgia, care a
explorat sinele si suferinta umana prin vise, fantezii si experimente cu
droguri; opera lui Michaux's arata interesul sau pentru suprarealism, desi
el nu s-a alaturat niciodata curentului, iar scrierile sale evita
clasificarea), ce vor incuraja procesul de creare a unor forme specifice
intre arta spectacolului, dansul contemporan si practicile
performance-ului, impreuna cu studenti, artisti si profesori de la
institutii de stat din Republica Moldova, Romania si Ucraina. Tutorii
invitati de la Les Ateliers du Vent, din Norvegia si Romania vor coordona
sectiunile teoretice si practice, precum si prezentarea finala a
rezultatelor atelierului. Pozitia estetica a lui Urmuz si Daniil Harms, ce
pleaca de la credinta in independenta artei de regulile si logica lumii
reale, va fi pusa in discuţie in noile conditii sociale si politice, pe
baza reutilizarii si reevaluarii prozei si a poeziei lor. Participantii pot
alege sa lucreze in grup sau individual, la fel cum pot alege sa lucreze cu
unul din tutori sau sa se consulte cu toti tutorii.
*
Tehnici obtinute prin participarea la atelier:*
La sfarsitul atelierului teoretic, participantii vor obtine informatii
elementare despre arta spectacolului, dansul contemporan si practica
performance-ului. La capatul atelierului de productie, fiecare participant
va interpreta o piesa solo (de pana la 10-20 de minute), care va fi apoi
prezentata in cadrul expozitiei proiectului Tandem la Muzeul Zemstvei,
Chisinau.

*Informatii practice:*
Participantilor selectionati li se vor rambursa cheltuielile de deplasare
(cu trenul sau autobuzul), iar cazarea si masa vor fi platite de
organizatori pe toata durata atelierului. Nu se percep taxe de participare.

*Criterii si inscrieri:*
Candidatii trebuie sa fie cetateni sau rezidenti ai Moldovei, Romaniei sau
Ucrainei. Cautam propuneri inspirate din partea artistilor vizuali si a
actorilor - studenti de la Academia de Arta din Chisinau si din regiune.
Studentii interesati trebuie sa pregateasca un dosar de candidatura care va
contine urmatoarele documente: un CV (o pagina), o scurta declaratie
privind interesul lor pentru acest atelier (150 cuvinte), o propunere
pentru un performance (500-600 cuvinte). Documentele pentru candidatura
trebuie trimise intr-un singur fisier (.doc, .rtf or .pdf) prin e-mail.
Daca persoanele care candideaza doresc sa trimita mostre din creatiile lor,
pachetul poate fi trimis la adresa de mai jos, dar fisierele electronice
trebuie trimise separat prin e-mail catre:

*Lilia Dragneva:* dragneva at gmail.com
*Alain Helou: *cheloups at gmail.com
Adresa: Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau -[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap. 2
MD-2009, Chisinau,
Republica Moldova
GSM +373 (0) 69237056
Tel/fax: +373 22 237272

*Centrul pentru Arta Contemporana -[KSA:K]* este o institutie independenta,
non-profit, inregistrata in anul 2000. Noua strategie a Centrului este de a
dezvolta forme culturale si practici artistice care sa reflecte dinamica
transformarilor sociale, politice si economice din societate. Centrul
desfasoara activitati de advocacy pentru promovarea de politici culturale
care sa susţina definirea si consolidarea pozitiei artistului si a
practicilor de arta contemporana in societate. http://www.art.md

*Les Ateliers du Vent* este un colectiv artistic multidisciplinar fondat in
1996. De la bun inceput, colectivul Les Ateliers du Vent a considerat
dimensiunea internationala a creatiei sale ca fiind o ancora pentru
activitatile locale. Colectivul promoveaza schimburile diverse,
valorizante, intre artisti, si intre acestia si public. Aceste schimburi
devin o retea fizica, tangibila, ce permite confruntari frecvente intre
identitati in continua miscare.http://www.lesateliersduvent.org

Acest atelier va fi produs in colaborare de catre KSAK- Centrul pentru Arta
Contemporana, Chisinau & Les Ateliers du Vent, Rennes, in cadrul *Proiectului
TANDEM.
*
Atelierul *Interpretand textul / Performand Progresul Social *face parte
din proiectul* Identitati in Deriva*, realizat in cadrul retelei *HEICO*.
Acest proiect este sustinut de *Comisia Europeana *si de *ECF *(European
Cultural Foundation) Amsterdam.
Parteneri de proiect: *MitOst, CAE, CCM, SFM, ICR, Chisinau Robert Bosch
Foundation, Alliance Francaise de Moldavie, Teatrul Spalatorie, Academia de
Muzica, Teatru si Arte Plastice Chisinau. *

*Pentru informatii suplimentare Va rugam sa vizitati: www.art.md *

******************************************************
*English version:*

*Open Call: *
*
Enacting text / Performing Social Progress Workshop*

*Deadline for receiving proposals: *30 April 2012
*Announcement of selected participants: *05 May 2012
*Workshop Period: *16-25 May 2012
*
Location: *Academy of Music, Theater and Fine Arts; Muzeul Zemstvei
*Participants:* 10 persons will be selected from Moldova, Romania and
Ukraine
*Organizers: *KSAK-Center for Contemporary Art, Chisinau & Les Ateliers du
Vent, Rennes
*Invited tutors: *Mia Habib/Norwey, Alexander Antik/Romania and Alain Helou
/Les Ateliers du Vent/France

*Workshop Contents and Structure:*
The workshop is a new practice-oriented platform organized in collaboration
by Les Ateliers du Vent and the Center for Contemporary Art- ksak in
Chisinau. The workshop's point of departure will be the texts and legacy of
Urmuz (author of absurdist short prose and poetry, influential for the
development of Dadaism and the Theatre of the Absurd), Daniil Harms
(Soviet-era surrealist and absurdist poet, writer and playwright, founder
of the avant-garde collective OBERIU, or "Union of Real Art"), and Henri
Michaux (Belgian-born French painter, journalist, and poet, who explored
the inner self and human suffering through dreams, fantasies, and
drug-induced experiments; Michaux's work show his interest in Surrealism,
but he never joined the movement, and his writings avoid all
classifications), which will foster the process of creation of specific
forms between performing art, contemporary dance and performance practices,
involving students, artists and teachers from state institutions from the
Republic of Moldova, Romania and Ukraine. Invited tutors from the Les
Ateliers du Vent and from Norway and Romania will coordinate the
theoretical and practical sections, as well as the final presentation of
the workshop results. The aesthetic position of Urmuz and Daniil Harms,
centered on a belief in art's independence from real world rules and logic
will be questioned in the new social and political circumstances, based on
the reuse and reevaluation of their short prose and poetry. The
participants can choose to work as a group or individually, the same way
they can choose between working with one of the tutors and getting advice
from all of them.

*Skills gained by taking the workshop:*
At the end of the theoretical workshop the participants will have obtained
basic information about performing art, contemporary dance and performance
practices. At the end of the production workshop each participant will
perform a solo piece (up to 10-20min. duration), which will be presented in
the frame of the Tandem project exhibition at the Muzeul Zemstvei,
Chisinau.

*Practical information:*
Selected participants will receive reimbursement for travel costs (train or
bus), their accommodations and meals will be covered by the organizer for
the duration of the workshop. There are no participation fees.

*Criteria and submissions:*
The applicants should be nationals or residents of Moldova, Romania &
Ukraine. We are looking for inspired proposals from visual artists and
actors - students from the Art Academy in Chisinau and from the region. The
interested students must prepare a proposal package containing the
following documents: a CV (1 page), a short statement about their
particular interest in this workshop (150 words), a proposal for a
performance (500-600 words). The application documents should be sent as a
single file (.doc,.rtf or .pdf) by email. If the applicants would like to
submit samples of previous works, the package can be sent by post to the
address below, but the electronic documents should also be sent separately
by email to:

*Lilia Dragneva:* dragneva at gmail.com
*Alain Helou: *cheloups at gmail.com
Address: Center for Contemporary Art, Chisinau -[KSA:K],
Str. Banulescu-Bodoni 5, ap. 2
MD-2009, Chisinau,
Republica Moldova
GSM +373 (0) 69237056
Tel/fax: +373 22 237272

*Center for Contemporary Art-[KSA:K]* is a non-profit, independent
institution registered in the year 2000. The new strategy of the Center is
the development of cultural forms and art practices, which would reflect
the dynamic of the social, political and economic transformations of the
society. Center pleads for the advocacy activities in promoting of the
cultural policies suitable for the defining and the consolidation of the
artist's position and contemporary art practices in the society.
http://www.art.md

*Les Ateliers du Vent *is a multidisciplinary artist collective founded in
1996. They have carried out more than onehundred projects; investment and
redevelopment of four sites and a great desire to share the work and
discoveries with local people and the city in general. Ever since the
beginning, the collective Les Ateliers du Vent has considered the
international dimension of their work as an anchor for their local
activities. "The house we are building would be meaningless without large
windows open to the world. " They promote varied, enriching exchanges among
artists and between artists and the audience. These exchanges are becoming
a tangible, physical network to allow regular confrontation of constantly
moving identities.http://www.lesateliersduvent.org

This Workshop is produced in collaboration by KSAK-Center for Contemporary
Art, Chisinau & Les Ateliers du Vent, Rennes in the frame of *TANDEM
Project. *

*Enacting text / Performing Social Progress *Workshop is a part of *Drifting
Identities *Project developed in the frame of *HEICO *Network.
This project is supported by *European Commission* and *ECF* (European
Cultural Foundation), Amsterdam
Project partners: *MitOst, CAE, CCM, SFM, ICR, Chisinau, Robert Bosch
Foundation, Alliance Francaise de Moldavie, Teatrul Spalatorie, Academy of
Music, Theater and Fine Arts, Chisinau. *

*For detailed information, please visit: www.art.md*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://post.in-mind.de/pipermail/spectre/attachments/20120423/f1e44714/attachment-0001.htm


More information about the SPECTRE mailing list