[rohrpost] Fwd: jobs in utrecht

Andreas Broeckmann abroeck at transmediale.de
Mon Mai 30 18:17:36 CEST 2005


Universiteit van Utrecht zoekt:

> De Faculteit der Letteren omvat negentien opleidingen in de taal- en
> letterkunde van Europese talen en die van het Midden-Oosten, de
> verschillende kunstwetenschappen en de geschiedenis ondergebracht in
> vijf
> onderwijsinstituten ten behoeve van ruim 5000 studenten. De
> onderzoeksprogramma's op die gebieden zijn samengebracht in 2
> onderzoeksinstituten. De faculteit heeft ruim 650 medewerkers in
> dienst.
>
> Bij het onderwijsinstituut Media en Re/presentatie (IMR) zijn we op
> zoek
> naar (junior) docenten voor een periode van 3 jaar op het terrein van:
>
> Film & TV wetenschap,              vacaturenummer 68503
> Theaterwetenschap,                   vacaturenummer
> 68504
>
> Nieuwe Media & Digitale Cultuur,            vacaturenummer
> 68505
>
> Vrouwenstudies en Kunstbeleid & Management   vacaturenummer 68506
>
> IMR kenmerkt zich door een interdisciplinaire werkomgeving waarin een
> dynamische en prettige werksfeer met jonge enthousiaste medewerkers
> wordt
> gewerkt.
>
> Wij zoeken
>
> Docenten Film & TV wetenschap, bij voorkeur gepromoveerd, met ruime
> onderwijservaring die beschikken over kennis met betrekking tot film-
> en
> televisiegeschiedenis, mediatheorie, nationale en internationale
> mediacultuur, media en populaire cultuur en intermedialiteit.
>
> Docent Theaterwetenschap, bij voorkeur gepromoveerd met ruime
> onderwijservaring die beschikken over (brede) kennis van de
> Theaterwetenschap.
>
> Gepromoveerde docenten Nieuwe Media en Digitale Cultuur met ruime
> onderwijservaring die beschikken over kennis met betrekking tot actuele
> debatten, mediavergelijking, populaire cultuur, identiteit &
> participatie en
> communicatie & technologie.
>
> Gepromoveerde docent Vrouwenstudies met behalve expertise op het
> gebied van
> feministische en/of post-koloniale theorie, kennis en ervaring op het
> gebied
> van cultural studies, geschiedenis, mediastudies, kunstgeschiedenis
> en/of
> muziek.
>
> Het instituut.
> Het instituut Media en Re/presentatie verzorgt het onderwijs voor de
> Bacheloropleidingen Theater-, Film- & Televisiewetenschap en
> Communicatie- &
> Informatie Wetenschappen en voor de Masteropleidingen Film & TV
> Wetenschap,
> Theaterwetenschap, Nieuwe Media & Digitale Cultuur, Vrouwenstudies en
> Kunstbeleid & Management. Daarom zijn we voor alle functies op zoek
> naar
> breed inzetbare mensen met affiniteit voor de verschillende studenten
> die
> hier studeren.
>
> Wij bieden:
> Een tijdelijke aanstelling met een omvang van minimaal 3/10 fte tot
> maximaal
> 7/10 fte. Uw salaris bedraagt minimaal EUR 2.179,- en maximaal EUR
> 3.453,-
> (schaal 10 voor niet gepromoveerde docenten CAO Nederlandse
> Universiteiten)
> en minimaal EUR 2.934,- en maximaal EUR 4.027,- (schaal 11 voor
> gepromoveerde docenten CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand
> bij
> een volledige aanstelling, afhankelijk van kennis en ervaring.
>
> In het kader van de regeling Functies, Loopbanen en Waardering (FLOW)
> wordt
> u in de gelegenheid gesteld om de Basiskwalificatie Onderwijs te
> behalen.
>
> Heeft u belangstelling?
> Dan kunt u voor nadere inlichtingen contact opnemen met de voorzitter
> van de
> sollicitatiecommissie prof. dr. S. de Leeuw (030) 253 6526. Bekijk ook
> onze
> website www.let.uu.nl/tft/ of www.let.uu.nl/ciw/
>
> Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u voor 3
> juni 2005
> digitaal versturen aan de afdeling P&O: PenO at let.uu.nl
> <mailto:PenO at let.uu.nl> (zet in het subject het vacaturenummer en
> onderwijsprogramma) of schriftelijk naar afdeling Personeel &
> Organisatie
> van de Faculteit der Letteren, t.a.v. dhr. drs. P.S.B. Dybiona, Kromme
> Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht, onder vermelding van vacaturenummer
> en
> onderwijsprogramma.
>
> De sollicitatiegesprekken zullen op vrijdag 10 juni 2005 plaats
> vinden.

----------------------------------------------------------
andreas broeckmann - artistic director
transmediale - festival for art and digital culture berlin
klosterstr. 68-70 - d-10179 berlin - tel. +49-30-2474 9761
ab at transmediale.de - www.transmediale.de
----------------------------------------------------------
+++ transmediale.06 +++ 3-7 February 2006 ++++