[spectre] WRO Biennale, 10th edition - call for entries

WRO 01 wro@wro.getin.pl
Tue, 17 Dec 2002 22:51:24 +0200


Call for submissions
Deadline: 10 February 2003

WRO 03 - 10th International Media Art Biennale
April 30 - May 4, 2003 - Wroclaw, Poland

You are cordially invited to submit works to the WRO Biennale's
competition.

The WRO Biennale is international competition, exhibition, symposium and
artistic activities
devoted to changes in art, culture and everyday life in the age of extended
communication technology.
The topic for the 10th edition of the WRO Biennale is GLOBALICA.

General information and terms of competition are available:
at: http://wro03.wrocenter.pl
Entry form can be downloaded from there as PDF file.
If you wish to receive them as a printed leaflet please e-mail your postal
address to wro03@wrocenter.pl

-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D
W R O  C e n t e r  f o r  M e d i a  A r t
29a Kuznicza St.
P.O. Box 1385
PL 54-137 Wroclaw =20
-----------------------------------
wro03@wrocenter.pl
wro@wro.getin.pl
-----------------------------------
tel     (+48 71) 3448369
tel/fax (+48 71) 3422691
-----------------------------------
http://wrocenter.pl
-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D


=3D[PL]=3D
WRO 03 - X Mie=9Cdzynarodowe Biennale Sztuki Medi=F3w
30 kwiecien=B4 - 4 maj, 2003 - Wroc?aw, Poland

Og?oszenie konkursu
Termin zg?aszania prac: 10 luty 2003

Serdecznie zapraszamy do wzie=9Ccia udzia?u w konkursie WRO Biennale.

Festiwal WRO Biennale ?a=9Cczy mie=9Cdzynarodowy konkurs, wystawe=9C, sympozjum
oraz dzia?ania artystyczne pos=B4wie=9Ccone zmianom sztuki, kultury i
z=99ycia codziennego w w epoce rozwinie=9Ctych technologii komunikacji.
Tematem X. edycji WRO Biennale jest GLOBALICA.

Og=F3lne informacje oraz zasady konkursu sa=9C doste=9Cpne pod adresem:
http://wro03.wrocenter.pl
Stamta=9Cd tez=99 moz=99na pobrac=B4 formularz zg?oszeniowy w formacie PDF.
Aby otrzymac=B4 powyz=99sze informacje w postaci drukowanej broszury prosze=9C
przysy?ac=B4 sw=F3j adres pocztowy na e-mail: wro03@wrocenter.pl

-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D
W R O  Centrum Sztuki Medi=F3w
ul. Kuz=B4nicza 29a
P.O. Box 1385
PL 54-137 Wroc?aw
-----------------------------------
wro03@wrocenter.pl
wro@wro.getin.pl
-----------------------------------
tel     (+48 71) 3448369
tel/fax (+48 71) 3422691
-----------------------------------
http://wrocenter.pl
-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D-=3D